Wiemy, że dla kobiet w ciąży/połogu temat COVID-19, czyli choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 jest z wiadomych powodów szczególnie istotny. Przedstawiamy Wam dane, które zebrałyśmy na podstawie zaleceń polskich oraz zagranicznych (ACOG, CDC, RCOG, WHO). Pamiętajmy, że sytuacja jest dynamiczna i dane, które dzisiaj są aktualne mogą ulec zmianie na przestrzeni dni/tygodni. W miarę nowych publikacji będziemy starać się przekazywać Wam aktualną wiedzę.

1. Czy ciężarne są bardziej narażone na infekcje koronawirusem niż pozostali?

Na tę chwilę nie zostało wykazane zwiększone ryzyko infekcji koronawirusem u kobiet w ciąży w porównaniu do innych osób. Zagraniczne towarzystwa naukowe wskazują, że generalnie kobiety w ciąży są narażone na cięższy przebieg z powodu infekcji (np. grypa), w związku z czym uznajemy je za grupę podwyższonego ryzyka. Obecnie natomiast wydaje się, że najbardziej narażoną częścią społeczeństwa są osoby starsze z dodatkowymi obciążeniami.

2. Czy zakażenie SARS-CoV-2 może wpłynąć na rozwój wad u płodu?

Jest za wcześnie, aby wysunąć takie wnioski, ponieważ nie mamy wystarczających danych. Sam czas trwania epidemii jest również zbyt krótki, aby ocenić tę kwestię. Dane z epidemii SARS czy MERS są uspokajające i sugerują brak potencjalnego wpływu na rozwój wad u płodu przy infekcji na wczesnych etapach ciąży.

3 . Jesteś w ciąży, test na obecność koronawirusa okazał się być dodatni. Co Ci grozi?

Istnieją pojedyncze doniesienia o możliwości wystąpienia porodu przedwczesnego (nie do końca jeszcze wiemy, czy było to związane z zakażeniem czy z innymi czynnikami). W tych przypadkach noworodki urodziły się w dobrym stanie. 

Z obecnej wiedzy wynika również, że zdecydowana większość dzieci urodzona przez mamy zarażone, miały UJEMNE wyniki na obecność koronawirusa (1 przypadek wyniku dodatniego). 

Na małej grupie zbadano obecność wirusa w płynie owodniowym, we krwi pępowinowej, w wymazie z gardła oraz w mleku matki – wyniki były UJEMNE.

4. Czy infekcja koronawirusem jest wskazaniem do wcześniejszego rozwiązania ciąży?

Obecnie nie, chyba, że istnieją czynniki stanowiące zagrożenie dla mamy lub dziecka. Pamiętaj, że w przypadku potwierdzonej infekcji koronawirusem powinnaś przebywać w szpitalu, stan Twój i dziecka powinien być stale obserwowany.

5. Czy infekcja koronawirusem wpływa na sposób rozwiązania ciąży?

Kierując się ostatnio opublikowanymi wytycznymi polskimi:  “W przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem COVID-19 należy rozważyć rozwiązanie pacjentki cięciem cesarskim ze wskazań epidemiologicznych, poza sytuacją gdy poród jest zaawansowany, przebiega dynamicznie lub rokuje zakończenie w przeciągu krótkiego czasu.”

Stanowisko to jest uzasadnione m.in. skróceniem czasu porodu czy zmniejszonym ryzykiem ekspozycji personelu szpitala na zakażenie.

W opublikowanych wytycznych towarzystw i organizacji międzynarodowych możemy wyczytać, że decyzja o cięciu cesarskim zależy w głównej mierze od aktualnej sytuacji, stanu rodzącej czy stanu Twojego Malucha.

6. Czy kobieta z dodatnim wynikiem może karmić piersią?

Nie jest na tą chwilę jasne, czy wirus przenosi się z mlekiem mamy. Obecnie nie znaleziono dowodów, aby tak było, ale pamiętajcie, że aktualnie ta wiedza jest bardzo ograniczona. Głównym powodem obaw jest natomiast na pewno to, że wirus przenosi się drogą kropelkową, co przy bliskim kontakcie mamy i dziecka podczas karmienia stanowi szczególne narażenie.

Zgodnie z polskimi wytycznymi: “W przypadku kobiet obserwowanych w kierunku zakażenia, pokarm powinien podlegać pasteryzacji i zgodnie z obecną wiedzą może być podany dziecku. W przypadku kobiet z potwierdzonym zakażeniem pokarm powinien być utylizowany. W momencie potwierdzenia ustania ryzyka transmisji zakażenia będą one mogły karmić dziecko naturalnie. Nie powinno się również ingerować w hamowanie laktacji bez wskazań.” 

Wg zagranicznych instytucji (CDC) przy zastosowanej izolacji mama-dziecko należy pokarm odciągać laktatorem, z zachowaniem odpowiedniej higieny oraz każdorazowej sterylizacji sprzętu – w tej sytuacji Malucha karmi zdrowa osoba (tata, babcia itd.). W przypadku braku możliwości izolacji od mam zarażonych powinnaś dążyć do maksymalnej higieny – mycie rąk przed i po karmieniu, zakładanie maseczki, unikania kaszlu i kichania bezpośrednio na dziecko itp.

7. Czy w przypadku podejrzenia/potwierdzonego zakażenia będziesz po porodzie izolowana od swojego Malucha?

Wg zaleceń polskich należy izolować noworodka od matki do momentu ustania możliwości transmisji (przekazania) infekcji. Instytucje zagraniczne również zalecają izolację do czasu wykluczenia infekcji lub ustania zagrożenia dla Malucha, a jeżeli nie jest to możliwe dąży się do zachowania izolacji – odległości min. 2 metry z dodatkowymi barierami ochronnymi np. zasłoną. Zaleca się w takiej sytuacji ograniczenie kontaktu mamy z dzieckiem, jeżeli istnieje możliwość pomocy kogoś z Twoich bliskich.

8. Czy istnieje leczenie dla kobiet w ciąży lub połogu z wynikiem dodatnim?

Obecnie nie ma niestety pewnych leków zatwierdzonych do leczenia kobiet w ciąży lub połogu z zarażonych COVID-19.

Na koniec przypominamy kilka ważnych kwestii:

  • pamiętaj o częstym, dokładnym myciu rąk
  • możesz używać środka do dezynfekcji na bazie alkoholu
  • jeżeli kichasz lub kaszlesz zasłaniaj usta ręką
  • unikaj miejsc zatłoczonych, publicznych środków transportu
  • staraj się zachować min. 1 metr odległości między osobami z otoczenia, zwłaszcza kaszlącymi lub kichającymi
  • NIE LEKCEWAŻ jeżeli masz objawy mogące sugerować infekcję koronawirusem: gorączkę min. 38 ‚C, suchy kaszel, duszność lub inne niepokojące Cię objawy (bóle mięśniowe, zmęczenie, senność etc.)!